BEKK Teknologiradar 2015

Hvert år publiserer vi i BEKK vårt syn på teknologiverdenen fra et norsk ståsted. Basert på den samlede erfaringen som vårt teknologimiljø i Oslo og Trondheim sitter på, vurderer vi et sett teknologier, arkitekturer og prosesser vi mener man bør enten bruke, vurdere eller avstå fra.

Skrevet av Kristoffer Dyrkorn, Vegard Hartmann, Ole-Martin Mørk

Se radaren her: https://radar.bekk.no/techradar2015

BEKK har et stort og aktivt teknologimiljø, og hvert år gjennomfører vi prosjekter ute hos ulike kunder i tillegg til å gjøre kompetansebygging internt i faggrupper. Vi holder presentasjoner og deltar på konferanser og holder oss oppdaterte på teknologiutvikling i Norge og resten av verden generelt. Radaren er basert på den samlede kunnskapen vår og angir hvordan vi ser på teknologilandskapet i Norge nå.

Innholdet i radaren er foreslått og stemt frem av alle i BEKK sin teknologiavdeling, og vi har hatt grundige diskusjoner om hvilke punkter som skal være med og hvordan hvert enkelt punkt skal bedømmes. Blant kriteriene for vurderingene inngår hvilke erfaringer vi har med teknologiene, arkitekturene eller metodikkene i eksisterende prosjekter, og hvordan vi vurderer teknologienes potensiale, modenhet og også hvilken tilgang til kompetanse som finnes.

Alle prosjekter er ulike og utføres i ulike kontekster, og radaren tar ikke hensyn til de spesifikke prioriteringene som gjelder for ett enkelt prosjekt eller en enkelt kunde. Det vil derfor variere hvordan anbefalingene best skal følges, men målet er at radaren skal fungere som en god start. BEKKs Teknologiradar er vårt fagmiljø sitt mest komplette øyeblikksbilde av utviklingen innen faget, og vi håper radaren kan fungere som inspirasjonskilde og diskusjonsgrunnlag for både teknologer, prosjektledere og produkteiere.

Se radaren her: https://radar.bekk.no/techradar2015

Hør podcast om radaren her:

Redaksjon

Fagledere i Oslo

Andreas Heim 
 (NoSQL)

''

Holger Ludvigsen 
(Programmeringsspråk)

''

Tomas Jansson 
(.NET)

''

Kari Bergh Schjønsby 
(Java)

''

Kim Joar Bekkelund
 (JS-Plattform )

''

Torstein Nicolaysen
 (Kodehåndverk)

Thomas Gøytil 
(Sikkerhet)

''

Torstein Gjengedal 
(Løsningsarkitektur)

''

Magnus Haug
 (Distribuerte systemer)

''

Hans-Magnus Inderberg 
(Mobil)

''

Ole Chr. Langfjæran 
(Nye teknologier)

''

Erik Wendel 
(Webteknologier)

''

Christian Mosveen 
(Teamledelse)

''

Stein Inge Morisbak
 (Kontinuerlige leveranser)

Fagledere i Trondheim

''

Mikael Brevik 
(Frontend)

''

Safurudin Mahic
 (.NET)

''

Mikkel Dan-Rognlie 
(Java og JVM)

Like what you read? Give Bekk Consulting a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.