Config Management Camp 2018

Fra foredraget “Now The Hard Work Starts” av Luke Kanies , grunnlegger av Puppet.

Jeg har vært på Config Management Camp i Gent, Belgia. Dette er en mye mindre konferanse enn FOSDEM som jeg var på i helgen, og er egentlig en spin-off av ett av temaene fra den konferansen. Konferansen blir alltid avholdt de tre påfølgende dagene etter FOSDEM. Interessen har med andre ord vært stor for konfigurasjonsstyring, men mitt førsteinntrykk er at konferansen enten må fornye seg eller innse at konfigurasjonsstyring av servere er et synkende skip. Ihvertfall slik det fremstår i dag.

For meg er turen til Gent også en slags pilgrimsreise til arnestedet for DevOps-bevegelsen. Det var nemlig her den første DevOpsDays ble arrangert i 2009, hvilket er opphavet til hashtaggen #devops og en bevegelse som har hatt enorm betydning for hele IT-bransjen. Man kan kalle det en revolusjon som, om du ignorerer den, gjør at du vil bli utkonkurrert av de som har adoptert hva vi har lært i kjølvannet av bevegelsen.

Tilbake til Config Management Camp. Flesteparten av foredragene dreier seg om konfigurasjonsstyring av servere, hvilket er lite nyttig i en verden hvor vi benytter oss av tjenester på offentlige sky-plattformer på et mye høyere abstraksjonsnivå (PaaS, Serverless og SaaS). Kompleksitet på lavere nivåer er redusert til ingenting. Det trenger vi ikke lenger å bry oss med. Konfigurasjonsstyring av distribuerte systemer på et høyere abstraksjonsnivå er det interessante problemet. Docker med sine stygge oppstartsskript får dessuten disse meneskene til å sette sine nydelige rammeverk i halsen, men Docker vinner likevel. Fakta er at ingen bryr seg om hvordan ting er konfigurert, bare om ting funker. I løpet av konferansen var det kun ett foredrag om Serverless (i miscellaneous-rommet), hvilket sier mye om strutsekulturen som nok er utbredt i store deler av dette miljøet. AWS Lambda ble nevnt i ett av de andre foredragene og jeg kunne nesten kjenne det kalde gyset som bredte seg i forsamlingen.

Så skjedde det noe som virkelig var en åpenbaring for meg. Jeg diskuterte innvendingene mine med en distingvert italiener som heter Ivan Rossi. Han snakket om tingenes internett (IoT) og konfigurasjonsstyring av alt vi omgir oss med. Smarte byer, hus, kjøretøy, dingser. Alt vi omgir oss med har en datamaskin inni seg. Det er en virkelighet som er så ulik fra dataprosessering i enorme skyleverandørers datahaller som det kan bli. Utfordringene vi står ovenfor når alle disse dingsene invaderer våre hjem og byer er enorme, særlig knyttet til sikkerhet og personvern. Vi trenger å løse disse utfordringene og dette miljøet har de beste forutsetningene for å bidra der. Hvorfor handler ikke foredragene om det? Et meget hederlig unntak er Mark Burgess, som er en visjonær forsker som har tenkt og snakket om dette siden tidlig nittitall. Hans tankegods vil være definerende for konfigurasjonsstyring fremover. Han kan dessuten meget mulig ha rett i at fremtidens sky ikke lenger eksisterer i store datahaller, men isteden i alle de små datamaskinene vi omgir oss med.

Foredraget jeg holdt er en introduksjon til provisjonering av infrastruktur i Google sin sky med verktøyet Terraform. Jeg ble ikke mindre nervøs av at utviklere fra Hashicorp (som lager Terraform) satt på første rad. Heldigvis var de ikke overbærende overfor alle problemene jeg hadde under forberedelsene til dette foredraget. Terraform er dessverre foreløpig umodent for denne plattformen, og mine betraktninger av dette var ikke overaskende.

Slides fra foredraget:

Det har vært gøy å delta på både FOSDEM og Config Management Camp. Folkene er veldig hyggelige om enn litt andre typer teknologer enn jeg er vant til å omgås med. Samholdet er sterkt og de brenner virkelig for faget og de gode diskusjonene. Noe jeg setter enormt stor pris på. Jeg fikk med meg de feteste klistremerkene til laptoppen fra denne konferansen, Hashicorp sine, men det var de eneste av særlig høy verdi.

I dag setter jeg kursen hjemover etter å ha fått med meg dagens foredrag. Jeg har plukket opp en del ting jeg vil prøve når jeg kommer på jobb igjen, og motivasjonen er høy. Det er en av de gode effektene av å tilbringe tid med supersmarte mennesker på konferanser.


Originally published at https://www.linkedin.com on February 6, 2018.

Like what you read? Give Stein Inge Morisbak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.