Høydepunkter fra CSUN Assistive Technology Conference 2017

Stein Erik Skotkjerra og undertegnede, Anders Skifte, var tilstede på CSUN Assistive Technology Conference 2017, i San Diego, for å snakke om hvordan og hvorfor en bør jobbe tverrfaglig med universell utforming. I tillegg fikk vi med oss en hel del andre foredrag, og reiste hjem med sekken full av ny kunnskap og inspirasjon. Her er noen høydepunkter!

Vi reiste over dammen for å holde foredraget “A Multidisciplinary Approach to Universal Design”. Stein Erik er konsulent innen universell utforming (UU), og jobber tett sammen med BEKK gjennom Blindeforbundets prosjekt Teknologi for alle.

Foredraget vårt handlet om at universell utforming er en prosess, og at vi må jobbe kontinuerlig og tverrfaglig for å lykkes med å lage virkelig gode løsninger. Det holder ikke å la en ekspert vurdere prosjektet ditt rett før lansering — det er mye mer effektivt å jobbe aktivt med universell utforming hele tiden, jevnt og trutt. Slidene fra foredraget finner du på Slideshare.

Vi holder gjerne presentasjonen igjen for interesserte, så ta kontakt om dette kan være relevant for deg.

'Hotell Manchester Grand Hyatt'
Konferansen arrangeres på Manchester Grand Hyatt, i solfylte San Diego. Foto: Prayitnophotography / CC BY 2.0.

Høydepunkter

CSUN Assistive Technology Conference er verdens største konferanse innen universell utforming av IKT og arrangeres hvert år i San Diego. Dette var nummer 32 i rekken. Konferansen trekker rundt 4500 deltakere som kan velge blant flere hundre foredrag, delta på workshops eller besøke et digert messeområde hvor ulike teknologiske nyvinninger og hjelpemidler vises frem.

'Utstillingsområdet på konferansen'
Messeområdet hvor Google, Microsoft og andre selskaper viser frem nyvinninger og hjelpemidler.

Her følger en oppsummering fra tre av de beste foredragene vi fikk med oss, etterfulgt av noen bonus-tips.

Cognitive Accessibility 103

Jamie Knight snakket om hvordan det er å leve med kognitive utfordringer. Jamie har autisme, og jobber som Accessibility Specialist hos BBC. Han leverte rett fra levra og det ble et ekstremt givende foredrag som jeg tror ga mange aha-opplevelser blant de fleste i publikum.

Han åpnet med å vitse om hvilke funksjonsnedsettelser som kunne oppstå for de fleste til stede på konferansen i San Diego, for eksempel i forbindelse med en fest som Google skulle ha. Deretter snakket han om at det er nedsatt funksjonsevne kombinert med dårlig tilrettelagte omgivelser som skaper barrierer, altså ikke funksjonsnedsettelsen i seg selv. Dersom vi ikke tilrettelegger for mangfold i de løsningene vi lager, så fratar vi en del folk muligheten til å bruke de.

“As designers, we disable people when we don’t get it right”
— Jamie Knight

For mennesker med autisme er det viktig å motta klare og tydelige instrukser. Det må være enkelt å se hvilke handlinger man kan gjøre, samt forstå konsekvensene de har.

Han fortalte at han har en brannvarsler som snakker til han om hva han helt konkret skal gjøre, fremfor å bare ule. Dels fordi det er bedre med instrukser og dels fordi han er ømfintlig for lyd. Det er vanskelig for ham å skille ulike lyder fra hverandre og å fokusere på det han vil, slik andre mennesker vanligvis kan.

Et mer web-relatert eksempel på noe som ikke fungerer så bra, er BBC sin innloggingsside. Denne fungerer dårlig for mennesker med autisme, da den ikke gir klare instrukser. “Brukernavn eller e-post” kunne med fordel ha vært byttet med noe à la “Skriv inn brukernavnet ditt”.

Noe som derimot fungerer svært bra, er dialogboksen en får opp når en vil skru av Mac-en. Den stiller et enkelt spørsmål, og foreslår valg. Den forklarer konsekvensen av å ikke foreta seg noe, og den gir brukeren god tid til å bestemme seg.

'Shut down dialog på Mac'
Dialogboks for å slå av maskinen. Den gir brukeren 60 sekunder på å bestemme seg, foreslår valg og forklarer konsekvensen av å ikke foreta seg noe.

I tillegg til å slite med å filtrere lyd, kan det være vanskelig å filtrere vekk irrelevant visuelt innhold på en nettside. Derfor zoomer han ofte inn på det han vil fokusere på, både på mobil og desktop. Et annet triks er å bruke skjermleser til å få lest opp innhold. Noen ganger fungerer slik verbal output bedre enn å lese innholdet selv. En kombinasjon av begge deler kan også fungere bra.

En siste ting som må nevnes fra dette foredraget, er at avbrytelser oppleves som ekstremt forstyrrende. Da filmen han fulgte med på ombord i flyet på vei over Atlanteren plutselig ble avbrutt av en anmodning om å donere penger til et veldedig formål, skjønte han ingenting og mista helt tråden. Det kan tenkes at det også gjelder for unødvendige popups som reklamerer for undersøkelser og native apps, eller hva det måtte være. De er som regel irriterende for de aller fleste, men det gjør også at noen mister fokus og faller helt ut av det de holder på med. Videre er det lett å se for seg at automatisk avspilling av lyd og video, i de løsningene vi lager, kan oppleves som problematisk.

Oppdatering 9. mars 2017: BBC har egne retningslinjer for tilgjengelig innhold på mobil, på tvers av operativsystemer og nettlesere. Det er en veldig fin oversikt som er verdt å sjekke ut.

Scaling accessibility in the enterprise

Dylan Barrel, fra Deque, snakket om at UU må ses på som en prosess, og han ga mange tips og råd til hvordan en bør jobbe med det i store prosjekter. Han åpnet med å snakke om hvordan UU ofte blir forsømt når et prosjekt er levert, og at det ikke forvaltes og vedlikeholdes i særlig grad når utviklingsteamet er ute. En bug relatert til UU må ikke ses på som mindre viktig enn andre bugs, slik at det alltid prioriteres sist. Han mente det var viktig at også UU-bugs skulle kunne stoppe en prodsetting, på lik linje som alt annet.

Videre snakket han om at det er viktig å være pragmatisk med tanke på hva en kan forvente å oppnå. Om teamet har lite erfaring, kan det være fornuftig å bare stille krav til et utvalg WCAG-kriterier i starten, for så å heller øke etter hvert. På den måten økes kompetansen litt etter litt, og leveransene blir bedre uten at effektiviteten går nevneverdig ned.

For å kvalitetssikre implementering av design, kan det være lurt å legge inn merknader i trådskisser og design med informasjon om semantikk, som så kan brukes av utviklere i implementering. Dette kan det siden skrives spesifikke og automatiske testrutiner for, slik at en på den måten kan følge med på om skissene implementeres som forutsatt. Han poengterte også viktigheten av å ha tilgang på ekspertise fra starten av et prosjekt, og ikke bare som en del av en avsluttende test. Det bør tilrettelegges for kursing og guiding etter behov, og en bør lage pattern libraries og eksempler som dokumenterer gjenbrukbar og velfungerende kode.

Avslutningsvis snakket han om at automatisk testing bare avdekker en del av problemene, og at manuell testing også er helt nødvendig. Å brukerteste med mennesker med funksjonsnedsettelser er noe av det beste og mest effektive vi kan gjøre.

Pushing the boundaries of automatic testing through machine learning

Alistair Garrison, fra SSB BART Group, snakket om hvordan vi kan bruke maskinlæring til å gjøre mer automatisk testing enn hva som er mulig i dag. Dette var et spennende foredrag om hva som allerede er mulig, og hva vi kan forvente oss av maskinlæring i framtiden. Han mente at maskinlæring i stor grad kan brukes til å bedømme kvaliteten på et nettsted, ved å sammenligne det med hvordan andre nettsteder er laget.

Ved å for eksempel se på hvilke klassenavn og aria-attributter som er brukt på et gitt element, kan en si noe om hvorvidt en har brukt riktig HTML-element, eller om noe burde vært gjort annerledes. Det er for eksempel mulig å se om noen har brukt <strong> der det skulle vært overskrift (<h1>, <h2>, etc.).

Maskinlæring er spesielt egnet til å gjenkjenne tekst i bilder, se om et bilde er informativt eller dekorativt og om bildeteksten gir mening. Det kan også brukes til å skille forskjellige språk fra hverandre og til å se om språk-attributter da er brukt riktig.

Maskinlæring er veldig spennende, og vi tror det kan ha stor betydning for kvalitetssikring av det vi lager! Hvis noen har konkret erfaring med dette, er vi veldig interessert i å høre om det.

Diverse tips og råd

Google Lighthouse er et glimrende verktøy for å sjekke kvaliteten i progressive web apps. Det kan kjøre som en utvidelse i Chrome, som kommandolinjeverktøy eller som en Node-modul.

Ikke bruk parallax! Og om du likevel gjør det, så må brukeren ha mulighet til å slå det av. I foredraget “2017 Design Trends and Their Impact on Accessibility”, fortalte Denis Boudreau at 35% av folk over 40 år blir kvalme og nærmest sjøsyke av parallax-effekten.

'Skjermbilde fra The boat, hvor en båt gynger på høye bølger'
Den interaktive historien The boat handler om å være på flukt etter Vietnam-krigen. Det er tatt grep, i form av parallax og animasjon, for å blant annet få oss til å føle hvordan det er å være ombord i en gyngende båt i dårlig vær. Det fungerer særdeles dårlig (eller bra? :-) ) om en har lett for å bli sjøsyk.

Karl Groves og Nater Kane snakket om å tilgjengeliggjøre funn basert på kverning av data de har samlet inn via testverktøyet Tenon.io, som begge jobber med. Rekorden så langt er å finne 6539 feil og 5629 advarsler på en og samme side. I gjennomsnitt har alle nettsider 25 feil, men et standardavvik på 79 forteller oss at det er stor spredning på antall feil per side der ute. De driver data mining og krysser blant annet anvendt teknologi og rammeverk med tetthet av feil, så får vi se om de snart publiserer noen interessante funn.

Konklusjon

Etter å ha vært på denne konferansen, er konklusjonen at universell utforming spenner ufattelig bredt, men at det til slutt likevel “bare” koker ned til kvalitet og brukeropplevelse. Og som vi fokuserte på i foredraget vårt; for å lage løsninger som fungerer for alle, og som vi er stolte av, må vi jobbe aktivt og tverrfaglig med universell utforming hele tiden gjennom design- og utviklingsløpet. Og så må vi ikke glemme at det skal forvaltes og vedlikeholdes også!

CSUN Assistive Technology Conference er en bra og viktig konferanse, for både brukeropplevelse generelt og universell utforming spesielt. Den har innhold relevant for alle, uavhengig av rolle i prosjekt.

Dersom du vil ha flere tips til konkrete verktøy og måter å jobbe med UU på, anbefales bloggposten Hvordan tester man universell utforming.

Like what you read? Give Anders Skifte a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.