Hvis Oslo var en font

Nike ønsket seg en lokal designer til å lage ny typografi og design til sin Concept Store i Oslos paradegate, Karl Johan. De fant en vestlending. Med adresse på St. Hanshaugen.

Kan identiteten til en hel by fanges i en font? Og enda viktigere: hvor begynner man å lete etter inspirasjon? «I Oslos gater, selvfølgelig», påpeker Hans Christian Øren, kreativ leder og designer i Bekk.

All typografi har en identitet og personlighet. Den kan være elegant, myk, streng, tøff, søt, spinkel, rar, fin, trendy eller annerledes. Alle disse ordene appellerer på en eller annen måte til følelser.

– Noe av det mest spennende med typografi er at det kan beskrive en bedrifts verdier, innholdet i et magasin, hva butikken selger eller et produkt underbevisst, lenge før man har rukket å reflektere over hva innholdet er eller hva butikken selger.

Inspirasjonen til den nye typografien for Nike fant han på Bislett Stadion. Etter mye vandring, speiding og grubling var det de karakteristiske linjene fra løpebanene som ble utslagsgivende for det kreative uttrykket. — Bislett har en sentral plass i Oslos historie som en internasjonal arena for sport og folkefest, på høyde med ikoniske Holmenkollbakken. Linjene fra løpebanen la grunnlaget hele typografien, forteller Hans Christian.

Innsiktsarbeidet ble en god kondisjonsøkt for Hans Christian. Og helt avgjørende for kampanjen.

The 9 wonders of Oslo.

Man finner ikke alltid svaret bak en skjerm. Av og til er det nødvendig med en spasertur. Beethoven. Jobs. Darwin. Pionerer innenfor hvert sitt fag, men alle delte de oppfatningen om at å gå var balsam for kreativiteten.

Hunting high and low. Former hentet fra Oslos omgivelser.

Typografi er kommunikasjon og typografien er et metabudskap som handler om form og estetikk og som gir rom for tolkning. Alle valg i typografien resulterer i form, og form og farge skaper alltid assosiasjoner.

De første skissene på det typografiske uttrykket.

Innovasjonens kappløp

Konkurransen om kundenes oppmerksomhet er like hard som mellom verdensstjernene på 100 meter sprint. Og for sportsbransjens fremste aktører er det bare pallplassering som gjelder. Da må man kontinuerlig satse på nye, spennende prosjekter, mener Hans Christian.

Babusjka

Med på laget hadde Hans Christian film- og motionbyrået Babusjka fra Oslo. De har komponert en lekker casefilm av prosjektet og fikk nesten frie tøyler til å tolke konsept og løsning. Filmen er en abstrakt lyd-visuell reise gjennom et løp fra start til slutt. Ved å bruke designelementer fra typografien ”Oslo” gjengir den kampen om å vinne løpet, men også den indre kampen om å ikke miste fokus og å bevare roen.

Sjekk ut filmen Babusjka har laget 👇

Takk til Nike Store i Oslo for at vi fikk knipse noen bilder 🙌🏻

Like what you read? Give Erik Mathisen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.