Oppsummering fra Microsoft //BUILD/ 2015

BEKK var på plass når Microsofts //BUILD/-konferanse gikk av stabelen i San Francisco den 29. april. Vi har oppsummert inntrykkene vi sitter igjen med.

Skrevet av Yngvar Johnsen, Tomas Jansson, Espen Ekvang, Tore Lervik, Safurudin Mahic, Nikolai Norman Andersen, Eivind Sorteberg

Microsoft Azure

Azure fortsetter å imponere. En million servere, 500 nye tjenester på et år, 90.000 nye abonnenter per måned og 1,4 millioner SQL-databaser. Det ligger en halv milliard brukere i Azure Active Directory. Azure dekker nå 19 regioner og 40% av omsetningen er fra startups og ISVs, ikke fra større forretningskunder.

Det er tydelig at Microsoft mener at alle nå burde bruke Azure Resource Manager (ARM). Bedre organisering av tjenester, bedre deploymentstøtte, API som aksesserer fra portal, Visual Studio, PowerShell og støtte for DSC/Chef/Puppet/CustomScript. Azure PowerShell og Cross-platform CLI er auto-generert fra ARM-API-ene. Et godt eksempel på hvordan man kan utnytte dette er Azure Resource Explorer. Alt i Azure legges nå i Resource Groups, og ARM Template Language lar deg spesifisere hele infrastrukturen din i JSON-format.

Service Fabric

Service Fabric ser veldig lovende ut. Det er teknologien bak Azure SQL og DocumentDB, og ble lansert en uke før konferansen. Service Fabric håndterer helsesjekker, skalering, rollbacks, utrullinger og lar deg fokusere på problemet du skal løse. Under konferansen ble et Preview SDK lansert, og man kan nå teste teknologien rett på egen maskin uten noen emulering. Service Fabric i Azure for vanlige dødelige kommer ikke før senere i år.

Azure Logic Apps, Microsofts “Pek-og-klikk-BizTalk i skyen”, hadde en sesjon og virker som en OK løsning for å få integrert forretningsiden. Det er tydelig at Logic Apps bare er i startfasen og at det vil komme mer spennende funksjonalitet etterhvert.

Maskinlæring i Azure ble viet mye tid på keynoten for dag 2. De lanserte siden How old under seansen, som genererte mye buzz på nettet. Les mer om Project Oxford her.

Azure Stack (on-premise Azure) ble demonstrert flere ganger i løpet av konferansen, men fikk ikke noe oppmerksomhet fra foredragsholderne. Tydelig at de sparte denne nyheten til Ignite-konferansen som gikk uken etter Build.

Kudu og Application Insights er to teknologier som var sentrale i flere sesjoner og begynner å fungere veldig bra. Kudu er forøvrig open source og ligger på github.com/projectkudu

Windows 10

Windows 10 Devices

Microsoft går all-in med Windows 10, og her vil det bære eller briste for Windows som klientplattform. En milliard enheter skal kjøre Windows 10 i løpet av de neste tre årene. Utviklere skal enkelt kunne pakke applikasjoner for distribuering gjennom Windows Store. Dette gjelder:

  • Win32-applikasjoner
  • ASP.NET-applikasjoner
  • Android apps — Astoria og Visual Studio Tools for Apache Cordova
  • iOS apps — Visual Studio-støtte for å kompilere iOS-prosjekter som Windows Apps

Continuum for Windows 10, som lar deg bruke mobiltelefonen som en PC, ble også demonstrert. Les mer her.

Windows 10

Inntrykk

Det er et mye mer åpent Microsoft enn man har vært vant til tidligere. Open Source er gjennomgående. Det er REST for alle penga og Swagger for metadata/dokumentasjon. Docker, container-basert provisjonering, Nano Server og Windows-containere er fremtidens måte å kjøre server-side applikasjoner på.

Docker + .NET

.NET Native var sentral i noen sesjoner og Roslyn versjon 1.0 RC ble lansert med go-live-lisens.

Lanseringen av Visual Studio Code sier at Microsoft ikke bare mener at .NET skal kjøre kryssplattform, det skal også kunne utvikles på flere plattformer. Det var flere sesjoner rundt ASP.NET 5 og .NET Core, men siden det meste som skjer på dette området ligger åpent på Github var det ingen overraskelser.

Internet of Things er like aktuelt som alltid. Windows 10 IoT kjører på Raspberry Pi 2, som mange deltakere fikk med seg hjem. HoloLens kjører også Windows 10, og vår egen Tore Lervik fikk testet enheten. Konklusjonen er at det er mye potensiale, men begrenset synsvinkel gjør HoloLens lite nyttig på dette tidspunktet.

Anbefalte foredrag

Komplett oversikt over foredrag fra Build 2015 finnes på Channel 9.

Containers

Thinking in Containers: Building a Scalable, Next-Gen Application with Docker on Azure

Windows Containers: What, Why and How

.NET framework og C#

Taking .NET Cross-Platform: Building .NET Applications on Linux and Mac

What’s New in C# 6 and Visual Basic 14

.NET Compiler Platform (“Roslyn”): Analyzers and the Rise of Code-Aware Libraries

TFS og Visual Studio

Using Git in Visual Studio

Debugger Tips and Tricks for .NET Developers with Visual Studio 2015

Debugging Performance Issues Using Visual Studio 2015

What’s New for Build Automation in Team Foundation Server and Visual Studio Online

Using Visual Studio, Team Foundation Server, Visual Studio Online, and SonarQube to Understand and Prevent Technical Debt

Diagnosing Issues with Cloud Applications Hosted in Azure IaaS and PaaS Using Visual Studio

Web

Introducing ASP.NET 5

Deep Dive into ASP.NET 5

Modern Web Tooling in Visual Studio 2015

What’s New in JavaScript for Fast and Scalable Apps

Advanced deployment strategies for Azure Web Apps using Resource Manager templates

Metrikk

Fast and Powerful Diagnostics, and Problem Solving with Application Insights

Application Insights for Any App: A Must-Have Tool for Understanding Your Customers

Universal apps

App-to-App Communication: Building a Web of Apps

Cloud

Agile Development in Practice: Tips and Tricks for Modernized Development Cycle

Anbefalte ressurser og linker

Azure

Maskin-læring

Resource Manager

Overvåking vha Kudu / SCM

Azure Stack — on-premise -

Windows 10

Android-støtte — Astoria

Android-støtte — Cordova

iOS/Objective C-støtte

Continuum for Windows 10 Mobile

Visual Studio Code

Office.graph

Roslyn 1.0 RC

Like what you read? Give Nikolai Norman Andersen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.