Raketten — Et Hackathon for å eksperimentere med problemløsing

Hvordan går det når man får jobbe med hvem man vil, med hva man vil, hvordan man vil?

I BEKK er vi kontinuerlig på jakt etter nye metoder for å komme opp med nye, smarte digitale ideer på. Vårt seneste eksperiment er et hackathon vi har kalt Raketten. Her kan ansatte i BEKK samle sitt drømmeteam og selv bestemme hva slags problem de vil løse. Målet er å utforske nye arbeidsmetoder, bli bedre til å oppdage muligheter på eksisterende prosjekter, komme opp med ideer oftere og tenke helhetlig produkt og tjeneste, fremfor features.

Ragnhild, Nora og Vinh i Team Rookies

Hvor starter man når alt er mulig?

Hackathonet starter kl 08:00. Ragnhild i Team Rookies jobber sammen med Nora og Vinh. Til daglig sitter de på helt forskjellige prosjekter og de har aldri jobbet sammen før. Nå skal de løse et problem for en kunde de ikke kjenner, i et domene de ikke kan. De har 8 timer på seg til idéen skal pitches, og de føler på presset. Hvor starter man og hvordan kommer man frem til den beste løsningen på så kort tid?

Etter litt kjapp research jobbet vi frem noen hypoteser om problemer rundt briefen vår. For å teste hypotesene gjorde vi brukerintervjuer for så å jobbe grundigere med to av problemområdene og tegne ut ideer. Vi ba om feedback på ideene, og gikk for den retningen som etter vår vurdering kunne svare best på problemet. Deretter var det bare å kaste seg rundt for å jobbe ut et konsept, og sette sammen alt til en pitch.
Ragnhild, Team Rookies
Henrik, Håkon og Stine Marie på idéstadiet for sitt problem
Det første er å sørge for at vi har forstått problemet riktig, og finne ut hva vi egentlig prøver å oppnå. Vi ville finne riktig målgruppe først. Vi hadde lyst til å snevre inn og finne én spesifikk målgruppe, for å lage en mer konkret løsning rettet mot dem. Hva er målgruppens barrierer for å løse dagens problem? Deretter idégenererte vi på hva som er den beste måten å fjerne de barrierene på.
Sonja, Team 4

Gir full frihet bedre løsninger?

Når det pitches etter kun 8 timers jobbing er det stor spenning i rommet. Juryen består av blant annet lederne for salg, design og entreprenørskap. De fleste starter med å fortelle en historie. En historie om en person som har et problem; vi dras gjennom brukerintervjuer, forskning og egne opplevelser om hvordan problemet oppleves i dag. Noen har funnet et unikt mulighetsrom for kunden, andre har tatt tak i pain points for brukeren og noen har laget visjoner for hvordan å endre et helt fagfelt. Felles for alle presentasjonene er at de er gjennomtenkte, støtter seg på ulike former for research og at de handler om å lage et nytt produkt eller tjeneste.

Vinnerlaget ble Team Just Do It bestående av Pia, Hannes og Silje (ikke tilstede) med pitchen BEKK Direct — et konsept for å dele mer av kompetansen til BEKK.

En dag for læring, gøy og kulturbygging

De aller fleste sier det var en lang og intens dag, men at det var utrolig gøy og lærerikt. Mestringsfølelsen av å løse et problem og komme opp med en helt ny idé på bare en dag er utrolig god! Vi har fått løftet blikket og blitt mer oppmerksomme på at det finnes muligheter for å lage nye digitale produkter og tjenester overalt. Beviset er de fem ferdige pitchene som er så solide og gjennomtenkte at de like gjerne kunne vært jobbet på i tre måneder.

Vinnerlaget ble Team Just Do It som kom opp med et konsept om en lavterskel måte å dele mer av kompetansen til BEKK på.

Nå gjenstår evaluering, retrospekt og tilbakemeldinger før vi fortsetter eksperimenteringen med å finne de beste måtene å løse problemer på 🚀

Like what you read? Give Kristoffer Liabø a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.